Magne's Online Gallery

Curriculum Vitae

        IT Leipzig Wartenburg Grossbeeren Erfurt Geltow

Navn: MAGNE SAMDAL

Født:      27.02.1955

Mobil:    +47 95184042  +49 15119445013

E-post:  magnesamdal@me.com

OS

z/OS, Unix, Aix, Linux, MAC OS X (iPhone), Windows, .....

Sammendrag

Hovedkvalifikasjoner innen design, rådgiving og implementering av sikkerhetsløsninger.

Mer enn 25 års erfaring fra assembler-programmering og feilsøking relatert til utvikling og

vedlikehold av systemnær spesialprogramvare for tyngre IBM MVS (z/OS) stormaskinmiljøer.

Flere ärs erfaring fra IBM Aix og Linux samt  C-programmering i forbindelse med utvikling av 

programvare for IBM 4758 Cryptographic Coprocessor.

Kjennetegnes som kvalitetsbevisst. Utdannet sivilingeniør. Elektro fra NTH 1978

Arbeidserfaring

August 2009 -

BRAGD AS

Sjefskonsulent

Januar 2005 - Juli 2009

EDB BUISINESS PARTNER NORGE AS

Sjefskonsulent

Utvikling av Digipass smart-kort simulator (C++, Objective-C)

Videreutvikling av Sabla (Secure Access Business Logic Agent)

1)      Implementering av støtte for transaksjoner med ISO 8583 format

2)      Implementering av støtte for transaksjoner med Socket Server XML format

Pro*C SQL- og MQ-Series-programmering i forbindelse med utvikling av C-program for

fakturering av mobilbankbruk.

Implementering av Aix "Core bibliotek" funksjoner for mobilbank.

Utvikling, vedlikehold og anvendelse av system for automatisk konvertering av smart-kort

(ActivCard og Digipass) fra z/OS NC-Pass til Aix Secure Access

(blant annet benyttet ved konvertering av DnBNOR, Handelsbanken, Kredittbanken, Sandnes

Sparebank, Sparebanken Møre, Sparebanken Øst, Storebrand Bank, Voss Veksel og

Landmandsbank og Verdibanken)

Feilsøking/feilretting ved smart-kort (ActivCard og Digipass) problemer

Konvertering fra Aix 4.7 til til Aix 5.2

Utvikling og anvendelse av hjelpeprogram for testing og analyse av smart-kort (ActivCard og

Digipass)

Konvertering av ActivCard informasjon fra file til data base

Vedlikehold og forbedring (reduksjon av ressursuttak ved at det skrives færre SMF-records

og bygges opp enklere kontrollblokk-struktur) av z/OS system (EPG) for generering av

passtickets engangspassord)

Deltagelse i z/OS "core team" for performance analyse/feilsøking/feilretting

Vedlikehold og anvendelse av egenutviklet Performance Monitor for z/OS IMS-Exits

Utarbeidelse av designspesifikasjon for autentisering/autorisering av MQ-Series/CICS/OTMA

baserte z/OS IMS transaksjoner

Konvertering av innkjøpt Vasco DPX Import Library fra Windows til Aix

Utvikling av hjelpeprogram for innlesing av GO3 relaterte DPX filer samt korresponderende

oppdatering av Secure Access Oracle database

Implementering av GO3 støtte i "gammelt" Vasco bibliotek 

Utvikling av Aix "core bibliotek" (i C) for kommunikasjon med IBM 4758 Cryptographic

Coprocessor

-- Implementering av Digipass/GO3 smart-kort støtte

Mai 2003 - Desember 2004

EDB FELLESDATA AS

Sjefskonsulent II

Utvikling av Aix "core bibliotek" (i C) for kommunikasjon med IBM 4758 Cryptographic

Coprocessor

-- Implementering av ActivCard smart-kort støtte

-- Implementering av EDB sikkerhetsobjekt støtte

-- Implementering av kode-kort støtte

-- Implementering av støtte for OTP (One Time Password)

Utarbeidelse av designspesifikasjon for BankId OTP Server

Portering (modifikasjon) av Aegis z/OS SSL Web Server til Aix for simulering av BankId OTP

server

Vedlikehold av z/OS system (EPG) for generering av passtickets (engangspassord)

Konvertering av ActivCard smart-kort fra z/OS Ncpass til Aix Secure Acess

Utvikling/vedlikehold av IBM 4758 Cryptographic Coprocessor baserte Aix Sockets Server

applikasjoner (i C)

Portering av Aix Sockets Server C kode til Linux

Videreutvikling av sikkerhetssystemet AEGIS:

Utvikling av Aegis z/OS SSL Web Server:

-- Portering av C kode fra Linux til z/OS

-- Implementering av TCP/IP støtte (i C) basert på Sockets

-- Implementering av SSL støtte (i C) basert på System SSL

-- Implementering av Web støtte (HTTP/HTTPS/HTML)

Juli 2002 - April 2003

EDB BUISINESS CONSULTING AS

Seniorkonsulent

Videreutvikling av sikkerhetssystemet AEGIS:

Utvikling av Aegis z/OS Sockets Web Server:

-- Implementering av TCP/IP støtte (i assembler)

Utvikling av Aegis Linux Transaction Gateway:

-- Utviklet fra grunnen av (i C) under Linux

-- Implementering av TCP/IP støtte (Sockets)

-- Implementering av SSL støtte (OpenSSL)

-- Implementering av Web støtte (HTTP/HTML)

Utvikling av Aegis Linux klienter

-- Utviklet fra grunnen av  (i C) under Linux

-- Implementering av TCP/IP støtte (Sockets)

-- Implementering av SSL støtte (OpenSSL)

-- Utvikling av grafisk grensesnitt (Gtk+, Gnome, Glade)

Konvertering av Nordea Banks (CBK) assembler programmer fra 24- til 31-bit

adresseringsmodus relatert til konvertering av Cobol-porteføljen fra OS/VS Cobol eller

Cobol2 til Cobol for OS/390

Januar 1986 - Juli 2002

BDC AS

Seniorkonsulent

Konvertering av Nordea Banks (CBK) assembler programmer fra 24- til 31-bit

adresseringsmodus relatert til konvertering av Cobol-porteføljen fra OS/VS Cobol eller

Cobol2 til Cobol for OS/390

Sårbarhetsanalyse for Vesta Forsikring ved bruk av internetløsninger

Sårbarhetsanalyse for DnB

Dumpanalyse/feilsøking/feilretting for Vesta Forsikring

Y2K konvertering av Vesta Forsikrings assembler programmer

Konvertering av Vesta Forsikrings CICS macro-level programmer til CICS command-level

Y2K konvertering av DnBs assembler programmer

(ca. 1000 stk.)

Utvikling av verktøy (ANUBIS) for automatisk Y2K-konvertering av Assembler, Cobol og

Easytrieve programmer

Utvikling og vedlikehold av hjelpeprogram for generering av engangspassord, EPG

(Engangspassord-generering)

Utvikling og vedlikehold av hjelpeprogram for passordkontroll, PWT (Password Tools)

Utvikling og vedlikehold av hjelpeprogram for analyse av assembler source, APA (Assembler

Program Analysis)

Utvikling og vedlikehold av hjelpeprogram for autorisajonskontroll, SST (Security System

Tools)

Utvikling og vedlikehold av hjelpeprogrammer for håndtering av datasett, DST (Data Set

Tools)

Utvikling og vedlikehold av hjelpeprogam for dynamisk håndtering av MVS subsystemer, SSM

(Subsystem Manager)

Konvertering fra DCF til MS-Word.

Utvikling og vedlikehold av systemer for dynamisk håndtering av exits (UXM (User Exit

Manager), BDC-EXITLOAD)

Vedlikehold av IMS exits i DNB

Utvikling og vedlikehold av system for automatisk synkronisering av passord (PASSOPER)

Utvikling og vedlikehold av system for automatisk styring av tape-robot system, TAPEOPER

Modifikasjon av standard TSO logon

Utvikling av VTAM baserte programmer for kommunikasjon mellom IBM og Unix/Vax

Utvikling av XMS (Cross Memory Services) baserte spesialprogrammer

Utvikling/design/vedlikehold av smart-kort basert sikkerhetssystem (AEGIS) for IBM

stormaskin

Utvikling av system (BDC-JOUROPER) for automatisk håndtering av CICS journaler

DOS til MVS konvertering for Bergen Bank

CICS systemprogrammering

CICS 1.6 til 1.7 konvertering

Modifikasjon av standard CICS/RACF grensesnitt

Modifikasjon av standard CICS/LU62 grensesnitt

April 1983 - Desember 1985

BDC AS

Konsulent

DOS til MVS konvertering for Vesta Forsikring

Utvikling av system (BDC-TEST3270) for testing av 3270 terminaler

Utvikling av system (BDC-ENDREG/PROREG) for endringshåndtering

IMS applikasjonsprogrammering

CICS applikasjonsprogrammering

Rekonstruksjon av tapt kildekode (disassemblering)

MVS/JES2 systemprogrammerer/assemblerprogrammerer med ansvar for vedlikehold av

JES2 modifikasjoner.

Utvikling og vedlikehold av hjelpeprogrammer (utilities) og exits (ACF2, CICS, HSM, IMS,

JES2, MPF, NETMASTER, RACF, SAF, SDSF, SMF, Top Secret, TSO,....)

Mai 1981 - Mars 1983

BERGEN DATASENTER AS

Systemprogrammerer

MVS/JES2 systemprogrammerer/assemblerprogrammerer med ansvar for vedlikehold av

JES2 modifikasjoner, RACF exits, TSO exits samt diverse hjelpeprogrammer (utilities)

April 1980 - April 1981

BERGEN DATASENTER AS

Juniorsystemprogrammerer

MVS/JES2 systemprogrammerer/assemblerprogrammerer med ansvar for vedlikehold av

JES2 modifikasjoner, RACF exits, TSO exits samt diverse hjelpeprogrammer (utilities)

Januar 1979 - Mars 1980

SJØFORSVARETS FORSYNINGSKOMMANDO

Kvartermester

Utarbeidelse av planer for modernisering av sambandsopplegg på kystartillerianlegg.

Bearbeidelse av underlagsmateriale for telefon-, radio- og ildledningssamband samt

etterfølgende tegningsarbeid

Utdanning

Sepember 1974 - Desember 1978

Norges Tekniske Høgskole

Sivilingeniør (Elektro)

August 1971 - Juni 1974

Bergen Katedralskole

Eksamen Artium (Naturfaglinje)

Kurs

Des.  2008

IMS/OTMA

Sep.  2003

IBM 4758 Cryptographic Co-Processor implementation

Des. 1998

Supporting Microsoft Windows NT 4.0 - Core Technologies

Des. 1998

MS Windows NT Server 4.0 - Enterprise Technologies

Jul.   1998

Administering MS Windows NT 4.0

Jul.   1997

Sicherheit in vernetzten Systemen

Aug. 1996

Transition from MVS/ESA to OS/390

Jul.   1996

Zentrale Dienste und Treiber unter Windows NT

Des. 1995

Applikationsentwicklung fuer Windows NT Programmierer

Jun.  1995

Microsoft Windows 95 Einfuehrung

Okt.  1994

MVS/ESA Diagnostic Techniques

Sep. 1993

MVS/ESA IPCS Workshop

Apr.  1991

CICS/ESA Explained in Detail

Nov. 1987

CICS Performance and Tuning

Nov. 1986

CICS Explained in Detail III

Jun.  1986

CICS Explained in Detail II

Apr.  1986

CICS Explained in Detail I

Nov. 1984

JES2 Advanced Topics

Nov. 1984

CICS/VS Impl. & Syst. Prog.

Jun.  1983

CICS/VS Appl. Prog.

Nov. 1981

MVS/SP Transition

Nov. 1981

JES2 Internals

Aug. 1981

MVS JES2 Impl. and Maintenance

Feb.  1981

MVS Structure and Design

Nov. 1980

OS/VS Multiprogramming Services

Sep. 1980

Assembler Programming